Jaarverslagen


Jaarverslag 2016 Stichting Kledingbank Komt Wel Goed te Vlaardingen

In 2016 is het aantal deelnemers bij de kledingbank fors gestegen. Het aantal mensen met problematische schulden en daardoor in de schuldhulpverlening en/of schuldsanering terecht komen blijft nog steeds stijgen. Ook kregen we in 2016 veel doorverwijzingen via vluchtelingenwerk met vooral statushouders uit Syrië. Via alle wijkteams komen er ook regelmatig doorverwijzingen binnen. De samenwerking met alle wijkteams in Vlaardingen werkt erg goed, zij verwijzen regelmatig cliënten door naar de kledingbank en wij naar de diverse wijkteams.

De kledingbank helpt nu ruim 1000 mensen in Vlaardingen aan de nodige kleding, waarvan ruim 575 kinderen zijn.

Na het succes van 2015 hebben we op 11 juni 2016 weer een open dag georganiseerd om de inwoners van Vlaardingen te laten kennismaken met de kledingbank. Er waren rondleidingen en we hebben het overschot aan speelgoed verkocht, waarbij de opbrengst natuurlijk de kledingbank weer ten goede komt. Kinderen konden schminken, limonade drinken uit de ranja koe en een lekkere suikerspin eten. Verder hadden we diverse organisaties uitgenodigd waaronder de voedselbank, de wijkteams, heemtuin en Dierenweide Marnixplantsoen om informatie te geven over hun organisatie aan de bezoekers. De dag was een groot succes met ongeveer 80 bezoekers.

De kledingbank is in 2016 een samenwerkingsverband aangegaan met Stroomopwaarts. De kledingbank biedt plaats aan vrouwen die in het kader van de participatiewet werkervaring willen opdoen middels een participatietraject vanuit Stroomopwaarts van de gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Door onze persoonlijke begeleiding, waarin maatwerk voorop staat, hebben we het doel om deze vrouwen te ondersteunen en bij te staan in hun persoonlijke ontwikkeling. Om iedereen een fijne werkplek te geven hebben we Arbo goed gekeurde tafels en stoelen aangeschaft.

Naast de participatieplaatsen voor vrouwen blijven we ook plaats bieden aan vrijwilligsters. Bij het Servicepunt Vrijwilligers hebben we regelmatig vacatures, zodat de toekomstige vrijwilliger de kledingbank kan vinden. In 2016 waren er tussen de 15 à 20 vrijwilligsters werkzaam voor de kledingbank. Er is een weekrooster ingevoerd om alle taken goed te verdelen en overzicht en duidelijkheid te bieden. Ook is er een uitgebreide taakomschrijving gemaakt van alle taken binnen de kledingbank inzichtelijk te maken en als leidraad kan dienen.

Er hebben 15 stagiaires hun maatschappelijke stage dit jaar bij onze kledingbank afgerond. (Van het Lentiz Geuzencollege en Lentiz Groen van Prinsterenlyceum).

Een donatie van Fonds Schiedam Vlaardingen maakte het mogelijk om een aantal computers te vervangen en onze printer. We hebben van de researchafdeling van Unilever weer een flinke donatie wasmiddelen gekregen. Van het Deltaport Donatiefonds hebben we een donatie gekregen waar we een mooie kast van gekocht hebben die dienstdoet als verjaardagkast. Hierin verzamelen wij nieuw speelgoed. Uit dit nieuwe speelgoed mag elk kind dat jarig is een cadeautje voor zijn of haar verjaardag uitkiezen. Ouders kunnen dit ook doen als verrassing voor hun kind.

In het bestuur heeft een wisseling plaats gevonden. In februari is Gerda Waardenburg aangetreden als secretaris. Helaas moest zij wegens privéomstandigheden in december haar functie al neerleggen. Gelukkig vonden we in Liana Sallons haar opvolgster die direct in december haar functie heeft overgenomen. Het totaalaantal bestuursvergadering in 2016 was vier en het aantal groepsvergaderingen (bestuur met alle vrijwilligsters) was vijf. Voor de zomervakantie en voor de kerstvakantie hebben we met alle vrijwilligsters een teambulding georganiseerd, zodat de vrijwilligsters elkaar op een heel andere manier leren kennen. Dit was zoals elk jaar weer een groot succes en werd door allen als zeer positief ervaren.

Het bestuur.


 Resultaten rekening 2015 en balans - Klik Hier!

 Resultaten rekening 2014 en balans - Klik Hier!

 Financiele toelichting 2014 - Klik Hier!

 Jaarverslag 2014 - Klik Hier!

 Balans 2013 - Klik Hier!Resultatenrekening 2016Balans 2016 - Kledingbank Komt wel Goed


Onze Sponsors