Hoe kan ik de Kledingbank steunen


Heeft u zelf geen kleding om te doneren, maar wilt u ons toch helpen? Dan kunt u ons financieel steunen door uw donatie over te maken op bankrekeningnummer: NL21 RABO 0129206393 ten name van Stichting Kledingbank Komt wel Goed onder vermelding van "donatie". Wilt u als bedrijf een donatie doen, dan is deze donatie aftrekbaarvan de belasting i.v.m. onze ANBI status.

Donatie's worden gebruikt om de doelen van onze stichting te verwezelijken en voort te kunnen zetten. Al vast hartelijk dank voor uw steun.
Onze Sponsors