Wie zijn wij

en waarom dit initiatief


De kledingbank is een stichting met de naam: Stichting Kledingbank Komt wel Goed en is opgericht op 25 april 2013 door Therésa de Goede in samenwerking met Abdel Benomar, opbouwwerker in de Westwijk en werkzaam bij het Bureau Welzijnsprojecten.

Wij kregenĀ  steeds meer signalen van bewoners van Vlaardingen maar ook uit recente cijfers, onderzoeken en signalen van partners, blijkt dat er veel gezinnen in Vlaardingen het financieel moeilijk hebben. Het grootste deel van deze mensen woont in het wijkdeel west. De meeste die onder deze problematiek lijden zijn kinderen uit die gezinnen.

Het gaat met name om het gebrek aan voldoende basisbehoeften zoals kleding, speelgoed en voedsel. Maar gelukkig zijn er al veel initiatieven die deze mensen proberen te helpen, zoals: spring foundation, voedselbank, Repair Café, etc.

Om in deze behoefte te kunnen voorzien, hebben wij besloten de Stichting Kledingbank "Komt wel Goed" op te richten speciaal voor kinderen.
Vanaf september 2014 helpen wij ook de ouders van deze kinderen aan de benodigde kleding en helpen we ook thuis- en daklozen en alle mensen in de schuldsanering aan de nodige kleding.Onze Sponsors